Szkolenie termowizja

Kamery termowizyjne służą do pomiaru temperatury na powierzchniach obiektów przy udziale promieniowania podczerwonego. Kamery termowizyjne wykorzystywane są w wielu dziedzinach, a przede wszystkim w medycynie, przemyśle i budownictwie.

Termowizor (często określany jest jako kamera termowizyjna), to urządzenie pozwalające zobrazować zmiany temperatur w świetle podczerwonym. Proces ten nazywamy termografią, która polega na rejestrowaniu promieni cieplnych emitowanych przez wszystkie ciała fizyczne.

Termowizja, inaczej nazywana termografią, to proces rejestrowania, przetwarzania i wizualizowania promieniowania podczerwonego na obraz widzialny. Wszystko odbywa się przy udziale kamery termowizyjnej. Ten typ urządzenia działa na podobnej zasadzie, co termometr. Wychwytuje fale elektromagnetyczne, emitowane przez ciała fizyczne (o długości od 9 do 14 mikrometrów), które posiadają temperaturę większą od zera. Dzięki temu możemy dostrzec rozkład temperatury na powierzchni, a w konsekwencji zyskujemy zdolność widzenia nocą. Uzyskiwany obraz termiczny przybiera dość charakterystyczną barwę. Nie ma on nic wspólnego z tym, który otrzymujemy za pomocą tradycyjnej kamery cyfrowej. Miejsca, gdzie temperatura jest wysoka, wyświetlane są na czerwono, zaś te najzimniejsze na niebiesko.

Jak działa termowizor?

Obserwowany przez kamerę termowizyjną lub celownik termowizyjny obraz, nigdy nie będzie jednolity pod względem emitowanych temperatur. Tu najważniejsze z naszego punktu widzenia jest ciepło wydzielane przez ludzi oraz zwierzęta. Termowizor przechwytuje pasmo elektromagnetyczne w paśmie średniej podczerwieni. Dzięki analizie różnych długości fal obraz, który dostarcza kamera termowizyjna lub celownik termowizyjny, potrafi wskazać wahania temperatur od około -20 ℃ do 250 ℃. W ten sposób bezbłędnie jesteśmy wykryć ukrywającego się człowieka lub zwierzę.

Szkolenie termowizja

Szkolenie podstawy termowizji

Kurs jest dla osób zaczynających wykonywanie pomiarów termowizyjnych. Pokażemy krok po kroku jak wybrać kamerę termowizyjną, jak wykonywać pomiary termowizyjne. Od uczestników kursy nie jest wymagane żadne przygotowanie ani doświadczenie.

Celem kursy jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej obsługę kamery termowizyjnej. Oprócz tego w bardzo dokładnie zostaną omówione parametry kamer termowizyjnych. Na szkoleniu będziesz mieć możliwość samodzielnie wykonać pomiar termowizyjny.

Program kursu Podstawy termowizji

 1. Wprowadzenie – informacje podstawowe
 • Czym jest termowizja?
 • Zastosowanie kamer termowizyjnych w :budownictwie, elektryce, energetyce, elektro-energetyce, przemyśle, medycynie,
 • Omówienie normy i podstaw prawnych dotyczących pomiarów termowizyjnych

 

 1. Wstęp do pomiarów.
 • Wymiana ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie
 • Omówienie doświadczenia Wiliama Herschela
 • Prawa fizyczne dotyczące termowizji (prawo Plancka, Kirhoffa, Viena)
 • Promieniowanie podczerwone (przepuszczalność atmosfery)
 • Wpływ czynników atmosferycznych na poprawność pomiaru.
 1. Omówienie zasady działania kamer termowizyjnych i wszystkich ich parametrów.
 • Ogólna budowa kamer termowizyjnych
 • Rejestracja promieniowania podczerwonego
 • Detektor podczerwieni kamery termowizyjnych (rozdzielczość, wielkość pojedynczego detektora, budowa matrycy)
 • Optyka kamer termowizyjnych (soczewka, wymienne obiektywy, filtry)
 • Dokładność pomiaru
 • Czułość termiczna
 • Częstotliwość odświeżania
 • Rozdzielczość przestrzenna IFOV (kąt pola widzenia) BARDZO WAŻNY PARAMETR CZĘSTO POMIJANY PRZY WYBORZE KAMERY TERMOWIZYJNEJ
 • Minimalna odległość pomiaru
 • Zakres pomiarowy
 • Omówienie funkcji pomiarowych (punktów, obszarów, limitów, poniżej, powyżej, funkcja różnicowa, funkcja wykrywania wilgotności tzw. ptk. Rosy
 • Funkcje obrazowania (termogram, fuzja termiczna, obraz w obrazie, miksowanie obrazów)
 • Ustawienie parametrów lokalnych ( emisyjność, temperatura odbita, wilgotność względna, odległość, transmisja układu optycznego, temperatura otoczenia)
 • Jak konserwować i nie zniszczyć kamery termowizyjnej.
 • Certyfikacja, świadectwa wzorcowania i kalibracji – co ile należy wykonać, jaką maja ważność.
 • Jakich kamer termowizyjnych nie kupować
 • DYSKUSJA JAKĄ KAMERĘ TERMOWIZYJNA WYBRAĆ DLA SIEBIE (porównanie aktualnych modeli cen i producentów)

 

 1. Parametry promieniowania podczerwonego.
 • Współczynnik emisyjności i odbijalności (refleksyjność) – samodzielne wyznaczenie tych parametrów bez zaglądania do tabel emisyjności
 • Temperatura odbita (tła) – jak ja samodzielnie wyznaczyć
 • Wpływ ustawień parametrów w kamerze termowizyjnej na poprawność pomiaru.
 • Jak na siebie wzajemnie oddziałuje współczynnik emisyjności i wartość temperatury tła
 • Wartości współczynnika emisyjności różnych materiałów (cegła, drewno, szkło, żelazo itd.)
 • Omówienie tabeli emisyjności
 • Najczęściej popełniane błędy

 

 1. Pomiar termowizyjnych – zajęcia praktyczne z kamerami termowizyjnymi.
 • Ustawienie parametrów w kamerze termowizyjnej tak aby poprawnie wykonać pomiar (każdy uczestnik w trakcie kursu samodzielnie będzie obsługiwał kamerę termowizyjną, na każdym szkoleniu mam 6-7 sztuk kamer termowizyjnych.
 • Samodzielne wykonywanie pomiarów różnych obiektów pod okiem prowadzącego

 

 1. Omówienie wykonanych pomiarów.
 • Termogram czyli zdjęcie termowizyjne
 • Skala temperatur (ustawienia ręczne i automatyczne)
 • Palety barw.
 • Eksportowanie danych z termogramu np. do exela lub matlaba

 

 1. Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiaru
 • Prezentacja oprogramowania różnych producentów: (pokazujemy programy: FLIR TOOLS, FLIR REPORTER, FLIR STUDIO, TESTO IR, SMART VIEW (Testo),

 

 1. Wykonanie raportu w wybranym oprogramowaniu – zajęcia praktyczne.

(każdy uczestnik samodzielnie pod okiem prowadzącego wykona raport z wcześniej wykonanego przez siebie pomiaru)

 

 1. Podsumowanie szkolenia – dyskusja
 2. Wręczenie certyfikatów.

Co otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Przerwy kawowe
 • Imienny certyfikat w języku polskim oraz w języku angielskim
 • Rabat na wynajem kamer termowizyjnych w naszej firmie
 • Oprogramowanie do analizy termogramów i generowania raportów z pomiarów.

Najbliższe kursy z termowizji:

 • Termowizja w energetyce i elektryce – 5.07.2022 Warszawa
 • Diagnostyka termowizyjna instalacji fotowoltaicznych – 6.07.2022 Warszawa
 • Termowizja w energetyce i elektryce – 7.07.2022 Poznań
 • Diagnostyka termowizyjna instalacji fotowoltaicznych -8.07.2022 Poznań
 • Termowizja w energetyce i elektryce – 13.07.2022 Gdańsk
 • Diagnostyka termowizyjna instalacji fotowoltaicznych -14.07.2022 gdańska

Urządzenia termowizyjne do kontroli  i wykrywania usterek

Obraz na wyświetlaczu kamery termowizyjnej pozwala na odczytanie różnych temperatur powierzchni, natychmiastową identyfikację gorących i zimnych stref oraz uzyskanie precyzyjnego rozkładu temperatur. Oprócz wizualnej kontroli obrazu w podczerwieni na wyświetlaczu, obraz z kamery może być analizowany za pomocą odpowiedniego  oprogramowania i zapisywany do celów dokumentacji.

Nowoczesne kamery charakteryzują się prostą obsługą, krótkim czasem reakcji i dobrym stosunkiem ceny do wydajności. Zapewniają wyraźne obrazy o wysokiej rozdzielczości.

Zalety termowizji

Pierwszą i najważniejszą zaletą, jaką niesie za sobą wykorzystanie termowizora, jest możliwość otrzymania obrazu pozwalającego zauważyć ruch żywej istoty, niezależnie od ilości dostępnego światła. Zarówno w dzień, jak i w nocy, otrzymamy tak samo dokładny i kontrastowy obraz.

Kontakt:

I.C.C. GROUP Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 27

Warszawa 00-867

Zadzwoń do nas:

tel. 22 350 65 67,  71 707 25 13
e-mail: info@e50.pl

Naprawy pogwarancyjne, wzorcowanie i kalibracja kamer termowizyjnych. Wypożyczalnia kamer termowizyjnych – największy wybór w Polsce.

Rejestracja produktów biobójczych – ustawy, rodzaje pozwoleń, podział produktów biobójczych

Polskie akty prawne:

 • ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r.w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia(Dz. U. z 2003 r. Nr 16, poz. 150)

Wspólnotowe akty prawne:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych(Dz. Urz. UEL 2012.167.1 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 325 z 11.12.2007 z późn. zm.)
 • dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 123 z 24.4.1998 r. z późn. zm.)
 • decyzje Komisji Europejskiej o niewłączaniu do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych Nr” 2007/70/WE, 2007/226/WE, 2007/565/WE, 2007/597/WE, 2007/794/WE, 2008/423/WE, 2008/681/WE, 2008/809/WE, 2009/322/WE, 2009/324/WE, 2010/71/UE, 2010/72/UE, 2010/675/UE, 2011/391/UE, 2012/77/UE, 2012/78/UE, 2012/254/UE, 2012/257/UE, 2012/728/UE, 2013/85/UE, 2013/204/UE, 2013/670/UE.

Produktów biobójczych nie można udostępniać na rynku ani stosować, jeśli nie uzyskały pozwolenia na obrót. » Read more

Lemezgarázsok

A garázs szerelése a szerkezet méretétől függ, egy 3*5 méteres garázs általában kb. 40 perc alatt lesz készen.
Mailen vagy telefonon meg kell adni a nevet és a címet, valamint a kiválasztott garázs típusát.
A lemezgarázst teherautóval szállítjuk, az ügyfél dolga pedig az, hogy előzetesen megtudja, hogy a kívánt helyszín megközelíthető.
Minden eladó mobilgarázs ára különböző és sok tényezőtől függ. Nincs egy, szabott ár a mobilgarázsokra. Eladó termékeinket megnézheted a fényképgalériánkban. Nincs egységes árlistánk, mert a mobil garázsok és a lemezgarázsok ára az ügyfelek egyéni szükségleteitől függ.

AWAK – Lemezgarázs, Mobilgarázs

Az ügyfél a beszerelés után készpénzzel fizet.
Előleget csak akkor kérünk, ha a szabványtól eltérő, egyedi lemezgarázst rendelsz.

Termékeinket folyamatosan korszerűsítjük és tökéletesítjük, forgalmunk dinamikusan növekszik, az unió számos országába szállítunk, vevőink maximális megelégedettsége mellett.
A kivitelezést tekintve mind formai, mind esztétikai megoldásokban nagyon széles lehetőségeket kínálunk, de vannak jól bevált standard termékeink is. Honlapunkon minden fontos információt megtalál, garázsát ki tudja választani a standard garázsok közül.

Cégünk mobilgarázsok és kutya kennelek gyártásával és összeszerelésével foglalkozik. Szolgáltatásaink Magyarország egész területén elérhetők. Mind budapesti, mind vidéki ügyfeleink megrendelését teljesítjük. Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődésedet, vedd fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy mailben. Szívesen segítünk. Hétfőtől péntekig 9-17 óra között.

 Telefonszám: +36 306 454 070

 Email: office@awak-mobilgarazs.hu

AWAK

ul. Gruszów 232
32-414 Gruszów, małopolskie
Lengyelország

Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – Operator / Programista CNC

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, SINUMERIK, wykorzystane w posiadanych w Centrum Szkoleniowym tokarskich i frezarskich centrach obróbczych
 • Samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC
 • Obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów
 • Doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie

Obróbka CNC

 • Tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC
 • Umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
 • Wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
 • Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych
 • Umiejętności korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
 • Umiejętności wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów biblioteka) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki

» Read more

Kurs Operator – Programista CNC

Kurs Operator – Programista CNC (8 dni, 80 godzin)

+ podstawy technologii obróbki skrawaniem i rysunku technicznego

Zapoznaj się z zawartością tej strony jeśli szukasz kursu, który:

 • gruntownie i od podstaw przygotuje Cię do samodzielnej pracy Operatora Programisty CNC (tokarka i frezarka) oraz do
  obróbki w m.in. stali (Dlaczego podczas szkoleń nasi kursanci ćwiczą obróbkę w stali dowiesz się tutaj.)
 • wyróżnia się wysoką efektywnością przy zachowaniu dobrej ceny (46,23 PLN/1 godzinę szkolenia)
 • odbędzie się niezależnie od ilości zapisanych na dany termin osób (wszystkie opublikowane na stronie terminy naszych kursów są gwarantowane, co oznacza, że nie ma możliwości, aby zostały one przez nas przeniesione lub odwołane)
 • umożliwia wstępne przygotowanie się do zajęć dzięki platformie edukacyjnej Intro.
  UWAGA: Zawartość platformy Intro nie wymaga od Ciebie żadnej wiedzy wstępnej i nie zajmie Ci więcej niż 1,5 godziny.
 • daje możliwość odbycia zajęć praktycznych w zakładzie zajmującym się obróbką skrawaniem,
  przy przemysłowych centrach obróbczych: tokarskim i frezarskim
 • zawiera absolutne minimum wymaganej do pracy teorii przy jednocześnie dużej liczbie godzin praktyki przebiegającej przy obrabiarkach (symulatory nie wliczają się do czasu zajęć praktycznych)
 • prowadzony jest przez praktyków z wieloletnim stażem w przemyśle, wymagających, ale i potrafiących skutecznie przekazać wiedzę kursantom
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu TÜV SÜD – niezależnej instytucji certyfikującej znanej w całej Europie
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu SIEMENS
 • wprowadza w tajniki obsługi i programowania trzech najpopularniejszych w przemyśle systemów sterowania
 • porusza podstawy prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i korzystania z narzędzi pomiarowych
 • dostarcza wiedzę o technologii obróbki skrawaniem (toczenie + frezowanie)
  i sposobach dobierania narzędzi oraz parametrów pracy maszyn CNC
 • programowanie obrabiarek CNC materiały szkoleniowe

Cena: 3699 PLN brutto(VAT zwolniony) lub od od 139 PLN/msc

Wybierz dodatkowo kurs Programisty CAM i skorzystaj z 880 PLN zniżki.
Wybierz dodatkowo kurs Pomiary w obróbce CNC i czytanie rysunku technicznego i skorzystaj z 200 PLN zniżki.
– zadzwoń +48 71 307 36 80

Kontakt:

ul. Strzegomska 140A
54-429 Wrocław
NIP 7521436241

info@numerika.pl

Máquinas de envasado vertical

„BezMeż” es la compañía especializada en la fabricación de máquinas de envasado vertical. Nuestra ingeniería desarrolla equipos robustos, fiables y versátiles para el envasado de alimentos y otros productos.

Los distintos modelos, concebidos para cada necesidad de producción, se adaptan con facilidad a los formatos de bolsa o tamaños requeridos en cada momento. También, para los clientes más exigentes, diseñamos soluciones personalizadas bajo demanda.

de embalaje verticales

La empaquetadora automática vertical AF-35 (10) está diseñada para crear un ciclo continuo de empaquetado en paquetes (sacos) de 3 costuras en forma de “almohada”, de productos alimenticios y no-alimenticios, previamente dosificados, bien y mal movedizos (cebadas, macarrones, bocadillos, té, café, granos, nueces, caramelos, chips, palitos de maíz, alimentos congelados, etc.).
La empaquetadora automática vertical es una máquina universal que permite trabajar no sólo como un sistema autónomo para el empaquetamiento de productos, sino también como parte integrante de las líneas de llenado y empaquetamiento, utilizando diferentes tipos de dosificadores (de líquido volumétricos, de tornillo sin fin volumétricos, carrusel volumétricos, por piezas, de peso lineales, de peso combinatorios).

Categorías: de embalaje verticales, Pillow bag, Pillow bag, Standing bag – grande, productos sueltos, Standing bag

Fabricante equipos de envasado

Nuestros profesionales antes de salir de nuestras instalaciones han pasado por un periodo de aprendizaje suficientemente extenso como para que cuando son enviados a una asistencia puedan resolver de forma efectiva el problema que puedan encontrarse. Para ello es muy importante la fluidez en la comunicación precia con la persona que esta al cargo de la maquina envasadora para que exponga el problema y podamos acertar en el diagnostico o llevar el material de repuesto adecuado para la intervención.

CONTACTO

„BezMeż” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
+48 733 060 227
+48 790 416 019
info@pack-eu.es

Kurs survivalu Wrocław Poznań

Czego nauczysz się na kursie survivalowym we Wrocławiu, Poznań – co obejmuje program.

Kurs survivalu Wrocław, Poznań, szkolenia survivalowe

Nasi instruktorzy posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń, kursów, oraz mają w swoim bagażu doświadczeń wiele sytuacji kryzysowych w których mieli sposobność wykorzystać posiadaną wiedzę oraz umiejętności. Na naszą kadrę instruktorską składają się byli żołnierze jednostek specjalnych, medycy, instruktorzy survivalu, alpiniści mediator służb mundurowych oraz przewodnik psa służbowego. Szkolenia survivalowe dla pojedyńczych osób, grup, firm, rodziców z dziećmi.

Lakiery do drewna, emulsje, impregnaty

6 kompletnych modułów szkoleniowych

I. OGIEŃ

 • Rodzaje ognisk
 • Rodzaje rozpałek
 • Przygotowanie do rozpalenia ognia 
 • Utrzymanie ognia
 • Kamuflowanie ogniska
 • Firetest

II. NAWIGACJA

 • Podstawowe znaki topograficzne
 • Czytanie map
 • Ustalenie swojego położenia za pomocą metod improwizowanych
 • Wyznaczanie azymutu oraz marsz na orientację
 • Praca na odbiornikach GPS

III. SCHRONIENIA

 • Rodzaje schronień
 • Zastosowanie schronień
 • Budowa schronień planowych oraz doraźnych

IV. WODA

 • Pozyskiwanie wody
 • Uzdatnianie wody
 • Rodzaje zanieczyszczeń oraz ich neutralizacja
 • Odwodnienie i jego negatywne aspekty

V. ŻYWNOŚĆ

 • Pozyskiwanie pożywienia
 • Racjonowanie pożywienia
 • Broń oraz narzędzia improwizowane

VI. Szkolenie obejmuje elementy psychologii przetrwania, odnoszące się do indywidualnego postrzegania sytuacji zagrożenia oraz reakcji organizmu na stres. 

 

Co otrzymujesz ? 

 • Pełne wyposażenie potrzebne do odbycia szkolenia
 • Wyżywienie na cały okres trwania kursu
 • Ubezpieczenie
 • Pakiet startowy dla każdego uczestnika
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Uścisk dłoni Pani prezes

Czego możesz się spodziewać?

 • Do każdego ze szkoleń podchodzimy indywidualnie oraz jego przebieg uzależniony jest od poziomu każdej z grup więc spodziewaj się niespodziewanego. 

svartnordsurvival@gmail.com

tel. 507-551-264 (Magdalena)

62-300 Września woj. Wielkopolskie

Kurs pomocy przedmedycznej Gliwice

Kurs pomocy przedmedycznej Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Sosnowiec, Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Celem jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:  

 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku

Czas trwania: 4 – 8 godziny dydaktycznych » Read more

Okna Częstochowa

Okna otwierają nasz dom na świat – dają dostęp do światła i świeżego powietrza, zapewniają kontakt z otoczeniem i przyrodą. Jako profesjonaliści wiemy jednak, że tylko odpowiednio dobrane okna PCV sprawdzą się w tej roli. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą, która proponuje wyłącznie wysokiej jakości rozwiązania z dziedziny stolarki okiennej.

Okna Częstochowa

Jako Autoryzowany Przedstawiciel Producenta okien PCV SCHÜCO z wieloletnią tradycją będziemy w stanie dobrać Państwu stolarkę otworową najwyższej jakości.

Okna pcv sprzedaż, montaż okien

W swojej ofercie mamy nie tylko typowe okna PCV, żaden wymiar nie jest dla nas problemem. Oferujemy także szeroki asortyment drzwi balkonowych i tarasowych.
Nasze Okna PCV SCHÜCO posiadają najlepszy stosunek jakości do ceny, a wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami szczelności i izolacji.
Współpracujemy z najlepszymi dostawcami elementów do produkcji okien PCV w branży.

» Read more

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Warszawie

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego Warszawa

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą obejmującą tłumaczenia ustne, pisemne oraz specjalistyczne języka niemieckiego. W mojej pracy przykładam ogromną wagę do staranności i terminowości wykonywanych przeze mnie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły. Konkurencyjne ceny.

 • Tłumaczenia biznesowe: umowy, dokumenty, protokoły, instrukcje
 • Tłumaczenie dokumentacji handlowej, technicznej, specjalistycznej
 • Tłumaczenie korespondencji prywatnej, urzędowej, biznesowej, dokumentów poufnych
 • Tłumaczenie materiałów promocyjnych, katalogów, ofert
 • Tłumaczenie rozmów i negocjacji handlowych w siedzibie firmy
 • Tłumaczenie szkoleń i konferencji
 • Towarzyszenie gościom zagranicznym
 • Prawo, administracja
 • Marketing
 • Finanse
 • Biznes i handel i inne

Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Elżbieta Gajdel-Zawilińska

Proszę o wcześniejsze umówienie – telefonicznie lub mailowo
ul. Skierniewicka 14/85
01-230 Warszawa

telefon: 510 787 981
email: info@verbatua.pl

1 2 3 4