Szkolenia wstępne i okresowe BHP Katowice, Gliwice, Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska

Szkolenia okresowe BHP:

  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców służby BHP
  • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP
  • Szkolenie BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracy z azbestem
  • Szkolenia BHP, korespondencyjne, E-learning

» Read more

Szkolenia BHP Katowice, Bytom, Tychy, Ruda Śląska

Szkolenie BHP prowadzimy na terenie całego Śląska. Jest to szkolenie wstępne i okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

» Read more

Szkolenia bhp i ppoż Katowice, Zabrze, Gliwice

KURSY Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 55 zł od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

Szkolenie wstępne bhp jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu » Read more