Kurs pierwszej pomocy Katowice

Pierwsza pomoc – zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – prowadzona przez profesjonalnego ratownika w ramach wykonywanej pracy lub w przypadku każdego zagrożenia zdrowia lub życia jakiego jest on świadkiem.

Medyczne czynności ratunkowe – wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej podczas interwencji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

» Read more