Szkolenia spawaczy Częstochowa

Kursy spawania. Szkolenia spawaczy w Częstochowie

Szkolenia z zakresu spawania: gazowego (311),  łukowego elektrodą otuloną (111),  elektrodą topliwą w osłonie gazów (131,135); łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych(136), łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych (137), elektroda nietopliwą w ołonie gazu obojętnego (141), plazmowe (15). » Read more

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia w formie stacjonarnej lub  samokształcenia kierowanego

od 06 kwietnia  do 2018 r. do 11 maja 2018 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

Następna edycja: od  11 maja  2018 r.  do 15 czerwca  2018 r.

Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu. » Read more