Korekta prac magisterskich i licencjackich

Korekta prac

Korekta prac najczęściej, obejmuje wiele aspektów dokonania poprawy pracy, dla przykładu poprawa prac pod względem językowym najczęściej dotyczy poprawy stylu, ortografii, interpunkcji itd. Natomiast poprawki związane z techniczną strona pracy zazwyczaj ograniczają się do formatowania pracy (w tym tabele, rysunki, ustawienie marginesów, sporządzenie spisów, itd.). Inny rodzaj poprawy prac związany jest z częścią merytoryczną przez wskazanie konkretnych braków lub naniesienie uwag wskazanych przez samego promotora korygowanej pracy. Praca wymagająca korekty obejmuje najczęściej wszystkie wspomniane elementy. Stąd ważne jest, by wysyłając pracę do korekty przesłali Państwo dokładne informację o poprawie pracy. » Read more

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Pierwsza pomoc – zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – prowadzona przez profesjonalnego ratownika w ramach wykonywanej pracy lub w przypadku każdego zagrożenia zdrowia lub życia jakiego jest on świadkiem.

Medyczne czynności ratunkowe – wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej podczas interwencji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

» Read more

Szkolenie HACCP dla gastronomii

Szkolenie HACCP, wykonywane przy okazji wdrażania systemu HACCP do nowego lokalu, lub co jakiś czas, gdy np. dochodzi do zmiany pracowników w lokalu, jest rozwiązaniem niezwykle istotnym, jeżeli mamy zamiar prowadzić rozwijający się, odnoszący sukcesy biznes w zupełnie niełatwym świecie gastronomii.
Szkolenie HACCP służy przede wszystkim tłumaczeniu zawiłości księgi HACCP oraz przykładowemu obrazowaniu zawartych w niej zasad w codziennej pracy lokalu. » Read more

Szkolenia BHP Katowice, Bytom, Tychy, Ruda Śląska

Szkolenie BHP prowadzimy na terenie całego Śląska. Jest to szkolenie wstępne i okresowe a także szkolenia p.poż. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

» Read more

Psycholog Wrocław Oława

Psycholog Renata Kostecka – dyplomowany psycholog,  psychotraumatolog, trener (coach) umiejętności miękkich.

Oferuję pomoc psychologiczną osobom dorosłym.  Spotkania służą rozpoznaniu problemu i sporządzeniu diagnozy, pomocy psychologicznej, a także inspiracji, motywowaniu, radosnemu odkrywaniu siebie.

Psycholog Wrocław Oława

Pracuję od ponad 10 lat indywidualnie w gabinecie oraz warsztatowo. Korzystam z różnych metod i technik pracy terapeutycznej. Proponuję terapię poznawczo-ewolucjonistyczną i EMDR, indywidualną z wykorzystaniem głównie technik psychoterapii poznaczo-behawioralnej.

Kiedy klienci zwracają się do mnie najczęściej? Gdy przeżywają różne trudne sytuacje, nie radzą sobie ze stresem, mają trudności emocjonalne, w relacjach, doświadczają silnego lęku itp.

Forma pracy zależy od klienta. Prowadzę także warsztaty dla małżeństw, rodziców, singli, kobiet. Często w moim gabinecie odbywają się sesje dla par lub całych rodzin.

Spokojny umysł pomoże ci zachować zdrowe ciało. Zapraszamy na jednodniowy trening podczas którego:

 • Zapoznasz się z wiedzą dotyczącą psychologii zdrowia
 • Nauczysz się korzystać ze swoich zasobów w każdej chwili
 • Odzyskasz równowagę wewnętrzną
 • Zwiększysz odporność na sytuacje stresujące
 • Zyskasz większą energię, radość życia
 • Zmniejszysz fizyczne i psychosomatyczne objawy stresu
 • Poznasz wybrane techniki mindfulness (uważności)
 • Zrelaksujesz się dźwiękiem mis i gongów tybetańskich

» Read more

Szkolenia bhp i ppoż Katowice, Zabrze, Gliwice

KURSY Z POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ I Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJI – ceny już od 55 zł od osoby

ZACHĘCAMY DO POWTARZANIA KURSÓW W OKRESIE CO ROKU DO 3 LAT.

Szkolenie wstępne bhp jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu » Read more

Szkolenie przedłużania rzęs Poznań

Stylizacja rzęs metodą Volume 8D-15D

Czas trwania szkolenia: 1 dzień 6 – 8 h szkoleniowych
Koszt szkolenia: 600 zł
Termin: Dopasowany do potrzeb klientki – również sobota oraz niedziela
Modele/ki: 1 modelka

Szkolenia kosmetyczne w Poznaniu stylizacja rzęs

Plan szkolenia:

Metoda 1:1 [8h szkoleniowych, 3h teorii, 5h praktyki]

a) podstawowe informacje dotyczące przepisów BHP

b) informacje dotyczące budowy i chorób oczu

c) informacje dotyczące kosmetyków stosowanych do przedłużania rzęs metodą 1:1 » Read more

Szkolenia wózek widłowy Łódź – certyfikat UDT

Zapraszamy na atrakcyjny kurs z zakresu obsługi urządzeń kat IIWJO, czyli wózków widłowych, w tym wózków wysokiego składu.

Nasza firma realizuje kursy w ośrodkach szkoleniowych mieszczących się w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Szczecinie. Zajęcia na wózkach widłowych – w ogrzewanych KLIMATYZOWANYCH halach.

Wózki widłowe Katowice

Dodatkowe nielimitowane godziny zajęć praktycznych, jesli kursant tego potrzebuje. » Read more

Kurs pomocy przedmedycznej Katowice Gliwice

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice, Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Sosnowiec

Celem jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:  

 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku

Czas trwania: 4 – 8 godziny dydaktycznych

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Katowice

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.
Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy.

Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000 zł do 30 000 zł.

Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Dojazd na terenie całego kraju

Koszt kursu w zależności od ilości uczestników.

W przypadku większej ilości chętnych cena kursu ulegnie obniżeniu.

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”

ul. Roosevelta 39 41-800 Zabrze

tel. (32) 273-02-01, (32) 740 92 01


1 2 3 4