KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA

DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zapraszamy na DCC edycję kursu pedagogicznego dla wykładowców pozaszkolnych form kształcenia w formie stacjonarnej lub  samokształcenia kierowanego

od 06 kwietnia  do 2018 r. do 11 maja 2018 r. lub w formie indywidualnego kształcenia

Następna edycja: od  11 maja  2018 r.  do 15 czerwca  2018 r.

Ceny uzależnione są od ilości uczestników kursu.

Kursy pedagogiczne Katowice, Chorzów

Kurs skierowany jest dla osób, które prowadzą szkolenia z danej dziedziny,  między innymi dla:

  • techników bhp, inspektorów i specjalistów bhp
  • techników ds ochrony przeciwpożarowej , inspektorów i specjalistów ds ochrony przeciwpożarowej
  • kadry medycznej, technicznej i administracyjnej

Kurs przeznaczony jest dla osób chc

Oklejanie samochodów folią, reklama na samochodach

Profesjonalna reklama na samochodzie tworzy pozytywny wizerunek firmy. Oklejamy samochody w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Olsztynie i innych miastach. Realizujemy oklejanie flot samochodowych oraz pojedynczych pojazdów. Auta osobowe, busy, kontenery, cysterny, naczepy i inne.

ących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych. Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Kurs kończy się egzaminem w naszym Ośrodku.

Celem kursu jest nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń z dziedziny bhp oraz opanowanie praktycznych metod nauczania w pozaszkolnych formach kształcenia.

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz w wykaz lektur uzupełniających.

Całość tematyki zostanie wyłożona w formie wykładów i ćwiczeń przez doświadczonych wykładowców.

Terminy zjazdów będą dostosowane do uczestników kursu.

Kurs obejmuje 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej.

Koszt kursu dla 1 osoby: 900 zł brutto –  700 zł (w tym koszt egzaminu, materiałów dydaktycznych).

więcej informacji: http://bhpsokrates.pl/kursy-pedagogiczne

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”

ul. Roosevelta 39 41-800 Zabrze

tel. (32) 273-02-01

tel. 795-000-396, 795-000-896